Doorzoek website:

Loading

Huwelijkscontract bij het trouwen

Indien echtgenoten meer willen erven dan wettelijk voorzien, kunnen zij dit niet enkel realiseren door
middel van een testament.
Het huwelijkscontract is vaak de aangewezen overeenkomst om de langstlevende partner te bevoordelen. Weet U dat een toebedelingsclausule in het huwelijkscontract opgenomen, als het ware de kinderen kan onterven? Welke keuze maken?
Vele factoren spelen een rol zoals het type huwelijkscontract, de samenstelling van de familie en de leeftijd van de echtgenoten.
Ook de fiscale gevolgen mag men niet uit het oog verliezen.
Op maat gesneden advies krijgt U van de specialist ter zake, uw notaris!

HUWELIJK & CONTRACT

Gaat uw trouwen? Gefeliciteerd!

Wij hopen dat u een gelukkig leven tegemoet gaat. Maar naast de romantiek, zijn er in het huwelijk ook een aantal wettelijke rechten en plichten. De notaris is d specialist ter zake en staat steeds voor u klaar om meer uitleg te geven. Als u meteen start met het juiste huwelijkscontract, is dat alvast een goed begin. De notaris kan u helpen met een persoonlijk advies.
En telefoontje volstaat voor een afspraak!

1. Is een huwelijkscontract nodig?
Het is niet altijd nodig een huwelijkscontract te maken als u trouwt. In de wet staat er sowieso een algemene regeling die dan op u van toepassing is. Toch is de situatie van elk koppel verschillend en is het goed even te informeren of u niet beter bent een aangepast contract laat opstellen. In elk geval kan u altijd terecht bij de notaris die u dan uitlegt waartoe u zicht verbindt.

2. Wanneer een huwelijkscontract opmaken?
Uw eerste afspraak met de notaris maakt u best minstens n maand voor de dag van het burgerlijk huwelijk. De notaris zal dan de tijd nemen om u en uw partner alle mogelijkheden haarfijn uit te leggen. Met die informatie keert u terug naar huis om alles nog eens rustig te bespreken. Op de volgende afspraak kan dan het contract getekend worden.

3. Wat wordt erin geregeld?
Al wat te maken heeft met geld, bezit en schulden tijdens en na het huwelijk. Want mocht het mislopen af als uw partner plots financiële problemen heeft, dan is het huwelijkscontract van belang. Tenslotte beschermt u er ook uw levensgezel mee als u zou overlijden. Op het eerste gezicht niet de meest romantische kant van het huwelijk, maar toch belangrijk.

4. Heeft iedereen hetzelfde contract?
Nee, elk huwelijkscontract is speciaal aangepast aan de situatie en de wensten van het koppel. Zo spreekt men van een "scheiding van goederen" en een "gemeenschap van goederen". Binnen dit laatste stelsel zijn varianten mogelijk. De notaris vertelt er u graag meer over.

5. Kan het contract nog veranderen?
U kan uw huwelijkscontract op elk moment bij de notaris veranderen, tenminste als u en uw partner daarmee akkoord gaan. U kan zelfs van het ene stelsel overstappen naar het andere, van een gemeenschap naar een scheiding van goederen, of omgekeerd. Het nieuwe contract wordt wel pas geldig na bevestiging door de rechtbank.

6. Wat als ik er geen neem?
Als u geen huwelijkscontract neemt, geldt de algemene, wettelijke regeling. Hierin wordt natuurlijk geen rekening gehouden met uw specifieke situatie. Zo nodig kan u later nog steeds naar de notaris stappen om een aangepast huwelijkscontract op te stellen.

7. Wat kost het?
Naargelang de gekozen formule, voorziet u best ongeveer 198,32 euro, taksen en administratiekosten inbegrepen, tenzij in heel bijzondere gevallen. Voor dit bedrag krijgt u deskundige uitleg en een aangepast contract. Let wel: als u later een contract wenst of een wijziging wil aanbrengen, kunnen de kosten beduidend hoger liggen.

SAMENLEVEN: met of zonder contract?

Gaat u samenleven? Een belangrijke beslissing. Ongetwijfeld bent u klaar voor de verhuizing, voor het nieuwe leven met uw vriend of vriendin. Maar hebt u ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder n dak te wonen? Aan een aantal dingen denkt u best even op voorhand. De notaris kan u helpen met een persoonlijk advies. En telefoontje volstaat voor een afspraak!

1. Waar moet ik op letten als ik ga samenwonen?
Natuurlijk moet u het eerst en vooral goed kunnen vinden met uw partner. Als u samen uw huis gaat inrichten, maakt u best eerst een lijst op van al uw spullen. Nog nieuwe meubels nodig? De koper doet er goed aan zijn facturen en betalingsbewijzen te bewaren. Wil u concrete afspraken vastleggen, ga dan naar de notaris voor een samenlevingscontract op maat.

2. Wie huurt de woning?
En van u beiden heeft misschien een woning gehuurd en alleen het huurcontract ondertekend. De partner wordt niet automatisch medehuurder en moet daarvoor de uitdrukkelijke toestemming krijgen van de huisbaas. Loopt de relatie mis, dan kan de huurder zijn partner zomaar op straat zetten. De notaris kan u helpen de huisbaas aan te schrijven en het huurcontract tijdig aan te passen.

3. Een huis kopen?
Samen een huis kopen is een belangrijke financiële beslissing. U denkt toch best even na over wat er gebeurt als het niet loopt zoals verwacht. Of wat als n van u beiden overlijdt? Kan de partner in het huis blijven wonen? Laat u vooraf adviseren door de notaris, hij kan een aantal oplossingen voorstellen.

4. Draai ik op voor de schulden van mijn partner?
Wat gebeurt er als uw partner zich diep in de schulden steekt? Draait u er ook voor op? De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op de inboedel als er geen facturen met betalingsbewijzen voorgelegd kunnen worden.

5. Is een samenlevingscontract noodzakelijk?
Een samenlevingscontract is een rechtgeldig document. Wat kan u er zoal in regelen? U kan afspreken wie wat betaalt van de gemeenschappelijke kosten en welke vergoedingen betaald moeten worden als u uit elkaar gaat.

6. Erf ik automatisch van mijn partner?
Neen. Als u geen familie bent van elkaar, erft u niet. Als u wil dat uw partner van u erft, dan moet u een testament opstellen. De notaris kan u uitleggen welke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

7. Wat kost een samenlevingscontract?
Een samenlevingscontract is echt maatwerk. De prijs hangt af van wat er precies geregeld moet worden.