Doorzoek website:

Loading

Schenkingen, hoe moet u iemand iets schenken?

Wilt u een familielid of een vriend(in) een bijzondere kans of een financieel steuntje in de rug geven?
Of misschien wenst u uw (klein) kinderen hoge successierechten te besparen na uw overlijden?
U kunt wel duizend en n redenen hebben om iemand een schenking te doen. Hoe regelt u zon schenking op een correcte manier?
Wat mag en wat mag niet? De notaris staat u bij om een oplossing op maat uit te stippelen.

Hoe kan u iemand iets schenken?
Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, kan u dit doen met een minimum aan formaliteiten en kosten. Dit noemt men een handgift. U kan steeds bij de notaris terecht om precies te vernemen hoe u dit best aanpakt. Wil u daarentegen een huis, een appartement of een grond schenken, dan moet u naar de notaris die deze gift zal vastleggen in een akte.

Mag u zomaar wegschenken wat u wil? Aan wie u wil?
Neen, de wet bepaalt dat een deel van de nalatenschap voor bepaalde erfgenamen wordt voorbehouden: de overlevende echtgenoot, de afstammelingen en eventueel de ouders. Ze kunnen achteraf hun deel opeisen. In die gevallen mag u dus slechts een beperkt gedeelte van uw bezittingen wegschenken. Zijn er geen voorbehouden erfgenamen, dan mag u schenken wat en aan wie u wil.

Schenken: een vorm van erfenisplanning
Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen de erfgenamen te verdelen. Zo kan u de verstandhouding in uw familie verzekeren en het risico van twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent. Schenken biedt u ook de mogelijkheid om uw erfgenamen successierechten te besparen. Als u minstens drie jaar na de schenking overlijdt, wordt in de berekening van de successierechten geen rekening meer gehouden met wat vooraf geschonken werd. Overlijdt u vroeger, dan gaat het fiscaal voordeel verloren. Hebt u vragen of twijfel? De notaris legt u graag uit welke oplossing voor u het meest aangewezen is.

Eens gegeven altijd gegeven?
Gegeven blijft gegeven. Op een schenking kan men in principe niet terugkeren, behalve tussen echtgenoten. Zij kunnen nog steeds van gedachten veranderen. U kan ook een aantal voorwoorden inbouwen of de schenking beperken. Zo kan u het gebruik en genot van de geschonken woning behouden en ze levenslang blijven bewonen of verhuren. Voor iedereen kan een schenking op maat worden uitgewerkt.

Wat kost het u?
Wordt de schenking vastgesteld bij authentieke akte, dan zijn er naast de schenkingsrechten ook notariskosten verschuldigd. Een handgift kost in principe niets indien u de nodige voorzorgen neemt. U doet er dan goed aan vooraf de notaris te raadplegen om achteraf eventuele betwistingen en schenkingsrechten te vermijden.