Doorzoek website:

Loading

Recht van opbod, wat is dit en hoe gaat dit in zijn werk?

Wat gebeurt er indien er een recht van opbod gedaan wordt?
Indien een hoger bod gedaan wordt gedurende de vijftien dagen na de toewijzing, moet er een nieuwe zitdag georganiseerd worden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing.
Deze toewijzing is definitief.
Indien de persoon die het hoger bod gedaan heeft niet de uiteindelijke koper wordt, zal hem het bedrag, dat hij in consignatie gegeven had, zonder verwijl teruggegeven worden, bovendien zullen de onkosten v/h gerechtsdeurwaardersexploot aan de eerst opbieder ook terugbetaald worden bij voorafneming van de prijs, en dit zelfs indien hij de uiteindelijke koper is.

Recht van hoger opbod (Artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek)
En ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn den 250 euro en het moet niet hoger zijn dan 6200 euro. Het hoger bod moet bij de deurwaardersexploot betekend worden aan de notaris. De oorspronkelijke, voorlopige, koper wordt eveneens door de deurwaarder verwittigd, op het tijdstip van het hoger bod. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk. Het bedrag van het hoger bod moet in consignatie (bewaring) worden gegeven bij de notaris op het ogenblik dat men het opbod doet. De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze toewijzing, die voor één ieder openstaat, is definitief. De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op.

Indien een hoger bod gedaan wordt gedurende de vijftien dagen na de toewijs, wordt altijd een nieuwe zitdag georganiseerd door dezelfde notaris.

Opmerking
De som blijft eigendom van de opbieder tot aan de toewijzing na opbod. Wanneer de opbieder na de toewijzing de koper is, dan geldt het geconsigneerde bedrag als voorschot op de koopsom. Is de opbieder geen koper, dan wordt het geconsigneerde bedrag hem teruggeven, door de band samen met de deurwaarderskosten voor het betekenen en aanzeggen van het hoger opbod.