Doorzoek website:

Loading

Opstal recht

Recht van opstal is een zakelijk recht waarbij iemand recht heeft op hetgeen er gebouwd is op de grond van iemand anders. Dit geldt ook voor beplanting.

Dit recht wordt bevestigd door een akte die meestal bij de notaris is opgemaakt.

De opstalhouder is dus eigenaar van wat op de grond aanwezig is of wordt gebouwd en geplant. Deze persoon kan zijn recht daarop overdragen en met de eventuele hypotheek daarop bezwaren.

Wanneer het opstalrecht eindigt, door bijvoorbeeld verjaarring of het verstrijken van de voorop gestelde einddatum, dan wordt de eigenaar van de grond ook eigenaar van het gebouw of de planten die op zijn grond staan. Deze persoon moet hiervoor echter de voormalige opstalhouder een vergoeding betalen. Behalve als de vorige eigenaar van de grond de voormalige opstalhouder heeft uitbetaald.

Het recht van opstal heeft veel overeenstemmingen met dat van erfpacht maar wordt in de praktijk maar weinig gebruikt.