Doorzoek website:

Loading

Ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen (afkortingen)

Deze afkortingen komen goed van pas als u kijkt op zoekertjes voor woningen.

Vg: Vergunning uitgereikt
Gvg: Geen vergunning uitgereikt

Wg: Woongebied
Wche: Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp: Woonpark
Wug: Woonuitbreidingsgebied
Igb: Industriegebied
Iab: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr: Gebied voor dagrecreatie
Gvr: Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag: Agrarisch gebied
Lwag: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg: Bosgebied
Ng: Natuurgebied
Nr: Natuurreservaat
Pg: Parkgebied

Dv: Dagvaarding uitgebracht
Gdv: Geen dagvaarding uitgebracht

Vkr: Verkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr: Geen verkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Vv: Verkavelingsvergunning
Gvv: Geen verkavelingsvergunning

Ziezo, nu bent u al wat wijzer geworden met de betekenis van alle voorkomende afkortingen binnen de zoekertjes van huisen.